Abonner på sikkerhetsinformasjon for droneoperatører

Luftfartstilsynet utarbeider sikkerhetsbrev til registrerte og godkjente droneoperatører som man kan motta på e-post. Formålet er å nå ut med informasjon som er viktig for sikker bruk av droner i Norge.

Du kan forvente å motta informasjon om:

  • Endringer av regelverk og høringer
  • Veiledningsmateriell
  • Tekniske, operative og administrative tema
  • Sikkerhetskampanjer og arrangement

Sikkerhetsinformasjon til droneoperatører er en del av Luftfartstilsynets program for sikkerhetsformidling. Du kan finne tidligere utgitte sikkerhetsbrev her.

* Angir obligatorisk