Abonner på sikkerhetsinformasjon for droneoperatører

Luftfartstilsynet utarbeider sikkerhetsbrev til registrerte og godkjente droneoperatører. Dette brevet retter seg mot åpen kategori og modellflygere.

Klikk her for å gå til sikkerhetsbrevet for spesifikk kategori.

Du kan forvente å motta informasjon om:

  • Endringer av regelverk og høringer
  • Veiledningsmateriell
  • Tekniske, operative og administrative tema
  • Sikkerhetskampanjer og arrangement

Sikkerhetsinformasjon til droneoperatører er en del av Luftfartstilsynets program for sikkerhetsformidling. Du kan finne tidligere utgitte sikkerhetsbrev her.

* Angir obligatorisk