Vi utarbeider sikkerhetsbrev som sendes til alle registrerte og godkjente operatører. Formålet er å nå alle operatører med informasjon som er viktig for sikker bruk av RPAS i Norge.

Vi sender slike brev etter behov og har som mål å sende minimum 6 brev pr. år.

* Angir obligatorisk