Abonner på sikkerhetsinformasjon for profesjonelle droneoperatører

Luftfartstilsynet utarbeider sikkerhetsbrev til registrerte og godkjente droneoperatører. Dette brevet retter seg mot profesjonelle droneoperatører og spesifikk kategori.

Her finner du sikkerhetsbrevet for åpen kategori og modellflygere.


Du kan forvente å motta informasjon om:

  • Endringer av regelverk og høringer
  • Veiledningsmateriell for spesifikk kategori
  • Tekniske, operative og administrative tema
  • Sikkerhetskampanjer og arrangement

Sikkerhetsinformasjon til droneoperatører er en del av Luftfartstilsynets program for sikkerhetsformidling.

* Angir obligatorisk